FASTIGHETER


AKTIVT ÄGANDE MED FOKUS PÅ LÅNGSIKTIG UTVECKLING


JPA har inget uttalat sektorfokus. För oss är inte det primära om vi investerar i en kontors- eller bostadsfastighet, samhällsinfrastruktur eller i logistikfastigheter.


Varje fastighet har sina förutsättningar. Det som är viktigt är att vi förstår fastighetens förutsättningar och hyresgästernas verksamhet och att vi har det kapital och den komptens som krävs för att utveckla och förverkliga fastighetens potential. 

Detta innebär att vi investerar i allt från fastigheter som har långa hyresavtal och stabila kassaflöden till felförvaltade och eftersatta fastigheter i områden som genomgår stora förändringar.

Under de senaste tio åren har vi inte bara investerat i befintliga byggnader utan även initierat och varit drivande i en rad stora stadsutvecklingsprojekt som vi drivit i samarbete med andra aktörer. 


Vi har högt ställda ambitioner i fråga om arkitektur, design och miljö och eftersträvar att  lämna ett positivt samhällsavtryck och skapa bestående värden i form av urbana miljöer och byggnader
där människor trivs, möts och där företag och organisationer får bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet.


JPA Fastigheter AB