FASTIGHETER


Om JPA


JPA är ett fastighetsinvesteringsbolag som grundades 2010. Vi erbjuder privatpersoner, företag och institutioner att investera i fastigheter genom skräddarsydda fonder och fondliknande bolagsstrukturer.

 

Vår verksamhet bygger på en omfattande erfarenhet av fastighetsinvesteringar som vi byggt upp genom att arbeta med några av världens ledande fastighetsinvesterare och fastighetsfonder, världsledande konsultföretag och några av de mest välkända svenska fastighetsbolagen.

 

Vi kombinerar djupgående kompetens inom fastighetsinvesteringar med avancerat finansiellt tänkande och är stolta över att skapa investeringsprodukter av hög kvalitet i framkant av utvecklingen.

Vår verksamhet vilar på en lång och dokumenterad erfarenhet av att identifiera och genomföra fastighetsinvesteringar som ger god avkastning.


JPA Fastigheter AB