Bestående värden
- för nuvarande och kommande generationer

Fastigheter är inte bara väggar och tak över huvudet.


I fastigheter finns våra hem, arbetsplatser, butiker och serviceinrättningar. Faktum är att vi spenderar större delen av våra liv i byggnader av olika slag. Byggnadernas utformning och kvalitet och de urbana miljöerna runtomkring påverkar våra liv, hur vi mår och vad vi åstadkommer. Vad vi gör med fastigheter, hur vi utformar dem, tar hand om dem och utvecklar dem betyder något.

Det påverkar människors vardag.

 

För JPA handlar arbetet med fastigheter om att skapa utrymme för människor att trivas, umgås och utvecklas. Det handlar om att tillhandahålla miljöer där idéer föds, relationer odlas, projekt växer och nya värden skapas.

Vi investerar i fastigheter där vi känner att vi kan göra skillnad och där vi kan påverka byggnadernas utforming och användning, stadsmiljön och människors vardag på ett positivt sätt för lång tid framöver. 


JPA förvärvar, utvecklar och äger fastigheter där vi genom att tillföra kapital, kompetens och där vi genom ett aktivt ägande kan bidra till att skapa bestående värden för nuvarande och kommande generationer.